Vervolgens deelde je ons in je kunstbeleving, het uitpakken van de rode bal, zo noem ik het maar even, want als ik eraan denk overspoelen de emoties me nog steeds. De ervaring van al die gevoelens, was voor mij een nieuwe wereld. Ineens begreep ik dat kunst het medium is waardoor de gevoelens naast elkaar kunnen blijven bestaan. De emoties die altijd in een grote golf over mij kwamen, kon ik gaan onderscheiden.

Erik- Jan Elferich

Beeldtanken en denken zijn voor mij  twee onlosmakelijke termen. Op een keer kreeg ik een opdracht in een kasteeltuin met een labyrint, om daar mijn weg te vinden. Een ontdekking om in een ingewikkeld net van paden, een weg te vinden. Ik beleefde zo letterlijk hoe je kunt verdwalen in het labyrint van je eigen gedachten dat de fysieke aanwezigheid in een labyrint, werkelijk een uitweg betekende, niet in het minst doordat ik kon vertellen wat er door me heen ging.

Beeldtanken is echt energie opdoen als gevolg van de confrontatie met beelden.

Marie-Louise Janssen

 

Vele jaren geleden ben ik begonnen met beeldtanken. Dat had een verslavend effect op mij. Het inzien dat op verschillende manieren kan worden gekeken werkte stimulerend. Beeldtanken blijft niet beperkt tot een museum. Ook in het dagelijkse leven is het interessant je af te vragen wat je ziet, hoe je kijkt naar iets of iemand.

Een inspirerend effect van beeldtanken is dat je het “met zijn allen doet”. Individueel weliswaar maar met anderen. Het luisteren naar de verhalen van anderen bij beelden die zij uitzochten en waaraan ikzelf voorbij liep, zegt veel over mijn manier van kijken.

Als je niet te bang bent om jezelf tegen te komen, helpt beeldtanken om een beter begrip te krijgen van wat je ziet en op de manier waarop je daarop reageert.

Cees Coumou


Als je het even niet meer weet, of je zit niet helemaal lekker in je vel of je twijfelt over een beslissing of je zit in een impasse of wat dan ook... beeldtanken dwingt je om op een andere manier naar je "punt" te kijken. Verrassend wat een treffende inzichten je kunt opdoen, op vrij korte tijd.

Bovendien is kunst mooi en boeiend en biedt het alle ruimte.
Ik krijg een opdracht: ga op zoek naar een beeld wat past bij de situatie of het gevoel waar je naar toe wil, waar je naar verlangt.

Op de een of andere manier zijn de omstandigheden zo perfect dat ik die aantrekkings- en afstotingskrachten bijna letterlijk voel als ik door het museum loop.

Een beeld van Jonas en de walvis, verbeeldt mijn situatie op dit moment. Ondanks dat het beeld me aantrok geeft het me geen prettig gevoel. Ik voel de beklemming, de engte, het opgesloten zitten, het moeilijk kunnen ademen, het in een wurggreep zitten. Greet vertelt me het verhaal van Jonas en de walvis. We zoeken uit wat die beklemming betekent.

Veerle Craeghs

Toen ik Greet voor het eerst ontmoette was dat op een besneeuwde dag in november 2005 in het KrÖller Müller museum. Er waren veel bewegingen in mijn (werkzame) leven. Door de manier waarop Greet vragen stelde liet zij mij de verbinding leggen tussen kunst en mijn leven. Eerst kon ik iets moois uit een schilderij of een beeld halen, vervolgens lukte het mij om speelser te kijken naar de ontwikkelingen die er in mijn leven waren en die naderhand ook heel mooi zijn geworden.

Marcel van Kempen

Greet heeft een unieke manier van coachen ontwikkeld. Ze liet mij met mijn coachvraag rondlopen in een museum. De kunst of de omgeving gaven mij keer op keer antwoord op mijn vraag. Het beeld of het schilderij maakte dan iets los waardoor ik heb ervaren;’ja, dat is het!’ Een bijzondere manier om een helder beeld op een vraagstuk te krijgen. Het museum en het (samen) rondlopen, in beweging zijn, maakten een bijeenkomst extra leuk. Met vragen, verhalen, oefeningen en feedback geeft Greet invulling aan het coachen. De bijeenkomsten waren hierdoor zinvol, gezellig, en warm. Zij stemde hierbij haar aanwezigheid af op mijn energie. Wanneer ik erg sturend was, verkoos zij een bescheidenere rol maar had hierbij wel haar inbreng. Wanneer ik het zelf even niet wist nam Greet het initiatief en dat heb ik als heerlijk ervaren. De manier waarop Greet praat is ook erg beeldend en expressief.

Ellen Offenberg

Greet laat je ruimte maken en open staan, waardoor de deelnemers ook onderling veel van elkaar kunnen leren. En je ondergaat de betovering van goede kunst.

Carolien de Monchy

“Beeldtanken” heb ik op twee verschillende manieren meegemaakt.

De eerste vorm van “Beeldtanken” bestond uit het in een museum een schilderij uitzoeken passend bij een persoonlijk thema. Het in 2003 door mij uitgekozen schilderij  is sinds die tijd het beeld geworden dat mij vooraf waarschuwt: als ik zo door blijf gaan verzand ik in details en verlies ik het overzicht!

Greet laat je vanuit verschillende perspectieven naar schilderijen kijken. Het leuke is dat dit niet de gebruikelijke kunstgeschiedenis aspecten zijn, maar inzichten zijn die de relatie leggen met jou als persoon. Greet gaf eerst een boeiend college. Vervolgens liet zij je vrij en stimuleerde je, door het stellen van vragen, om je keuze verder onder woorden te brengen. Zij gaf individuele aandacht ondanks de aanwezigheid van vijftien andere deelnemers.

De tweede vorm van “Beeldtanken” was een coachinggesprek dat een dagdeel heeft geduurd.

Door dit eenmalige gesprek heb ik de lijn voor zowel persoonlijke als zakelijke aangelegenheden kunnen uitzetten en aan de hand hiervan mijn keuzes kunnen maken.

Het prettige was dat op vrij korte tijd, in een middag de goede diepgang werd bereikt zonder gebruik te maken van allerlei coachingsoefeningen die juist veel tijd vragen. Wat ik sterk vond was het inzicht dat persoonlijke en zakelijke aspecten veel meer met elkaar verweven waren dan ik had vermoed. Het was aangenaam dat het gesprek al wandelend in een mooie omgeving gevoerd werd.

Greet kan heel goed luisteren en toont echte menselijke interesse. Zij stelt zich bescheiden op. Bijzonder vond ik dat Greet subtiel af en toe ‘een beeld schetste’ waardoor vele mogelijkheden voor mij zichtbaar werden.

Referentie Beeldtanken                                  PBB 22-12-2009

Drs. P.B. de Bruine

Programmamanager Strategie vts Politie Nederland