Beeldtanken is een snelle manier van denken in grote gehelen, complex en genuanceerd.Bij het kijken naar een voorwerp of een situatie zo snel mogelijk informatie vergaren (tanken, input) en verwerken (output).

Dit is het begrijpelijk maken voor jezelf van de beelden die je ziet (innerlijke en uiterlijke beelden). Het gaat dus niet zozeer om communicatie naar de buitenwereld toe, maar wel met jezelf. Soms registreer je slechts wat er gaande is en doe je niets; soms kom je in actie, je onderneemt iets.

Caesar: VENI, VIDI, VICI

Toen men Caesar vroeg hoe hij keizer was geworden antwoordde hij: Ik kwam, ik zag, ik overwon.

Er was eerst het aanwezig zijn (Veni), en dan in het zien (vidi) lag de overwinning verscholen, dat zien heeft te maken met bewustzijn. In dat zien waren alle opgebouwde deskundigheid van de generaal aanwezig en de ambitie van een krijgsheer die keizer wilde worden. Veni is dus het verleden, vidi is de toekomst en vici het heden, de gunstige omstandigheden, die Caesar aangreep waarin het verleden en de toekomst samenkomen.